flyg7.jpg (43512 bytes)
jarnlogo.jpg (13685 bytes)
tavlan2.jpg (51046 bytes)
Byn har nu berikats med ett konstverk. Helena Bylund är konstnären.

tavlan1.jpg (44240 bytes)Byn Nyland, dess historia och nuvarande bebyggelse, samt alla boende i byn

Nyland är en liten by som började bebyggas sent. Men dess historia är för den skull inte mindre intressant. Den började långt innan byn fick sitt namn. I många århundraden har människor besökt platsen, fiskat och jagat. Marken har också använts av närliggande byn Varuträsk för bete och slåtter. Den egentliga byns historia sträcker sig tillbaka till år 1804. Då började planerna på ett järnbruk att ta form. Naturtillgångar som vattenkraft och skog gjorde platsen intressant för denna typ av industri. Bruket kom dock aldrig igång och istället etablerade sig nybyggare i byn. Sedan utvecklades den till en traditionell jord och skogsbruksby. Numera har jordbruket minskat i betydelse som förvärvskälla. Flera hus används endast som fritidsbostäder och en ny fritidsbebyggelse har vuxit upp.
boken.jpg (27834 bytes)
Boken kan du läsa på .
Klicka här

Copyright © 1999, Ulf Mannberg. Med ensamrätt.
Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!