Gamla fotografier från byarna kring Varuträsket

Nedanstående bilder, dock ej de två överst, är scannade med tillstånd från Skellefteå Museum, som äger bilderna. Bilderna är från en samling från Randolf Holmkvist dödsbo, Stöverfors . Bilderna är inlämnade till Museet av Folke Viklund Varuträsk. Huvuddelen av bilderna är namnsatta av dödsboet, men Amos Lundmark Bjurån, Birger Fahlgren Varuträsk och Ragnar Marklund Grundnäs har bistått med ett antal namn.

Om någon identifierar någon okänd person eller ser ev. fel så önskas återkoppling om detta till Ulf Mannberg som då ändrar samt återkopplar till Museet.


Andro Södermarks och hans hustru Greta f. Enmarks hus i Norra Bergfors. På bilden de äldsta barnen Yngve och Ingrid som håller hästen.
Fotograf:okänd

Bilden visar fr v: Alma Södermark 1899-1930, Yngve Södermark 1919-1987, Jonas Södermark 1852-1932,Margareta Vidmark 1854-1937, Inez i pappa Herman Degerstedts(1895-1960)famn, deras fosterdotter Gunborg (dotter till Elina Lindström f.Södermark) framför mamma Jenny f. Södermark 1895-1968 samt Berta Södermark 1892-1930.
Fotograf:okänd
degerstedt.zackrisson.jpg (24066 bytes)
Ingeborg Degerstedt och Betty Zackrisson,
Norra Bergfors.
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
okänd1.jpg (34171 bytes)
Okända damer.
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
degerstedt.zackrisson.jpg (24066 bytes)
Ingeborg Degerstedt och Betty Zackrisson,
Norra Bergfors.
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
berta.södermark.jpg (24720 bytes)
Berta Södermark, Norra Bergfors. Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
andro.södermark.jpg (27891 bytes)
Andro Södermark,Norra Bergfors + okänd dam. Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
hans.karlsson.jpg (25226 bytes)
Hans Karlsson, Gräsmyr. Fotograf:okänd/Skellefteå Museum
nils.lindqvist.jpg (26789 bytes)
Nils Lindqvist,Långbäck med fru Hilda.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
john.lindkvist.jpg (31666 bytes)
John Lindkvist,Lövlund.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
irma.lindkvist.jpg (29078 bytes)
Irma och Anna Lindkvist,Lövlund.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
okänd2.jpg (26624 bytes)
Okänd dam.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
ingeborg.markström.jpg (25912 bytes)
Ingeborg Markström, Långbäck.
Fotograf:Ebba Lagergren,Jörn/Skellefteå Museum
okänd3.jpg (27545 bytes)
Okänd dam.
Fotograf:okänd/Skellefteå Museum
okänd4.jpg (33712 bytes)
Okänd man.
Fotograf:okänd/Skellefteå Museum
nr13.jpg (29454 bytes)
Herman Degerstedt,Frängsberg.
Fotograf:Reymers,Gävle/Skellefteå Museum
nr14.jpg (26758 bytes)
Anette Holmgren g. Lundmark, Varuträsk.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr15.jpg (23623 bytes)
Andreas Degerstedt, Frängsberg.
Fotograf:okänd/Skellefteå Museum
nr16.jpg (28267 bytes)
ev. Viktor Steinvall, Åliden.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr17.jpg (29533 bytes)
ev.Marta Degerstedt, Frängsberg.
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr18.jpg (28264 bytes)
Olof Viklund, Grånäs.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr19.jpg (31371 bytes)
Fanny Vestermark, Norra Bergfors.
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr20.jpg (33774 bytes)
Okänd man.
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr21.jpg (26165 bytes)
Tyco Södermark, Norra Bergfors.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr22.jpg (29047 bytes)
Marta Degerstedt, Frängsberg.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr23.jpg (28327 bytes)
Herman Degerstedt, Frängsberg.
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr24.jpg (28855 bytes)
Okänd man
Fotograf:Franke,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr25.jpg (28565 bytes)
Nancy Viklund, Grånäs
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr26.jpg (30384 bytes)
Vilma Vestermark g. Johansson, Norra Bergfors senare Nyland
Fotograf:Franke,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr27.jpg (30152 bytes)
Albin Johansson, Norra Bergfors
Fotograf:Harnesk, Boden/Skellefteå Museum
nr28.jpg (30245 bytes)
Karl Konrad Karlsson, Norra Bergfors
Fotograf:Franke,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr29.jpg (32376 bytes)
Dalia Vimmerdahl, lärarinna i Norra Bergfors
Fotograf:/Skellefteå Museum
nr30.jpg (27797 bytes)
Emma& Hjalmar Lindkvist, Lövlund
Fotograf:Franke,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr31.jpg (29468 bytes)
Tyco Södermark,Norra Bergfors
Fotograf:Ad.Lindwall, Tidaholm/Skellefteå Museum
nr32.jpg (23647 bytes)
Okänd man
Fotograf:Ellen Ask, Boden/Skellefteå Museum
nr33.jpg (33499 bytes)
Okänt brudpar
Fotograf:Sundborg&Lindberg,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr34.jpg (25612 bytes)
Okänd man
Fotograf:Franke,Skellefteå/Skellefteå Museum
nr35.jpg (28198 bytes)
Knut Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Harnesk, Boden/Skellefteå Museum
nr36.jpg (38440 bytes)
Okänd dam
Fotograf:Evy Eckhell, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr37.jpg (32516 bytes)
Greta & Andro Södermark, Norra Bergfors
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr38.jpg (29106 bytes)
Alma Södermark, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr39.jpg (38508 bytes)
ev. Hjalmar Holmgren med fru, Varuträsk
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr40.jpg (40038 bytes)
Marta, Märta och Karl Aron Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr41.jpg (30094 bytes)
Okänd man
Fotograf:Harnesk, Umeå/Skellefteå Museum
nr42.jpg (26207 bytes)
Okänd man
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr43.jpg (31242 bytes)
Okänd man
Fotograf:Maja Nordgren, Bureå/Skellefteå Museum
nr44.jpg (28699 bytes)
Nanny Södermark g. Norlund i Stensund
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr45.jpg (31783 bytes)
Jenny Södermark, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr46.jpg (31104 bytes)
Tekla Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr47.jpg (28136 bytes)
Andreas Degerstedt, Frängsberg
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr48.jpg (28485 bytes)
Okänd dam
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr49.jpg (37775 bytes)
Okända damer
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr50.jpg (29775 bytes)
Okänd man
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr53.jpg (28120 bytes)
Jenny Södermark, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr54.jpg (29252 bytes)
Okänd dam
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr55.jpg (31287 bytes)
Karl Konrad Karlsson med hustru Ida Maria Lindkvist, Norra Bergfors
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr56.jpg (28718 bytes)
Okänd liten flicka
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr57.jpg (29476 bytes)
Okänt brudpar
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr58.jpg (27222 bytes)
Anette Holmgren g.Lundmark, Varuträsk
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr59.jpg (25374 bytes)
Lisa Karlsson, Norra Bergfors (Minne julen 1939)
Fotograf:okänd/Skellefteå Museum
nr60.jpg (29815 bytes)
Betty Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr61.jpg (38226 bytes)
Valborg Holmgren g. Lindberg, Nyland
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr62.jpg (29686 bytes)
Ingeborg Degerstedt, Frängsberg
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr63.jpg (26294 bytes)
Okänd man
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr64.jpg (35961 bytes)
t.v. Lisa Lindgren, Svanström och t.h.Hildur Forsell g. Lundmark, Bjurån
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr65.jpg (29942 bytes)
Tekla Zackrison, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr66.jpg (27133 bytes)
Okänd man
Fotograf:Lilly Gustafsson, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr67.jpg (33910 bytes)
fr.v. Marta, Betty och Karl Aron Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr68.jpg (130247 bytes)>
Marta Zackrisson, död 1931-06-20
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr51.jpg (46726 bytes)
Johannes Lundströms i Liden
Fotograf:Franke, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr52.jpg (52058 bytes)
Okända ungdomar
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr69.jpg (38953 bytes)
Okända arbetare
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr70.jpg (28977 bytes)
Diakonisssan Signe Johansson
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr71.jpg (30716 bytes)
Einar, Erik och Lisa Karlsson, Norra Bergfors
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr72.jpg (33628 bytes)
Hulda och William Lundgren och barnen Anna och Ingvar emigrerade till Amerika ca 1927
Fotograf:Sundborg&Lindberg, Skellefteå/Skellefteå Museum
nr73.jpg (30192 bytes)
fr.höger:Edla Viklund, Grånäs, Betty Zackrisson, Norra Bergfors och Nancy Viklund, Grånäs.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr74.jpg (39004 bytes)
stående till höger Knut Zackrisson,Norra Bergfors.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr75.jpg (25964 bytes)
Gerhard och Magnus Marklund, Hällbergsvedjan
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr76.jpg (30943 bytes)
Okänd samling damer och herrar
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr77.jpg (29838 bytes)
Okänd samling herrar
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr78.jpg (29885 bytes)
Lars Konradsson son till Ida Lindqvist och Konrad Karlsson, Norra Bergfors.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr79.jpg (27113 bytes)
Hjalmar Marklund, Hällbergsvedjan
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr80.jpg (26819 bytes)
Amandus Södermark,Hällbergsvedjan
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr81.jpg (30734 bytes)
Okänd vy
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr82.jpg (23528 bytes)
Betty Holmkvist f. Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr83.jpg (19984 bytes)
2:a från vänster Randolf Holmqvist
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr84.jpg (45085 bytes)
okänd vy och man
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr85.jpg (48203 bytes)
Axel Marklund, Frängsberg
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr86.jpg (38211 bytes)
Paul och Virginia
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr87.jpg (53710 bytes)
ägare till huset är Ander Lindkvist, Norra Bergfors.
De på bilden är förmodligen hustrun
Ida Lindkvist och dottern Irma g. Nyström
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr88.jpg (28546 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr89.jpg (38243 bytes)
De sittande damerna är systrarna Valborg g. Lindberg, Dagmar g. Nyström och Hilda Holmgren,Nyland, övriga okända
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr90.jpg (34275 bytes)
okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr91.jpg (41980 bytes)
okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr92.jpg (53977 bytes)
Tekla 60 år. förmodligen Tekla Zackrisson, Norra Bergfors
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr93.jpg (37324 bytes)
Simon Langebo och Prosten K.A.Fellström
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr94.jpg (58734 bytes)
Okända ungdomar
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr95.jpg (66184 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr96.jpg (42995 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr97.jpg (38620 bytes)
nr 3 och 4 stående fr.v.är Nils och Hugo Lindkvist, ort okänd. övriga okända
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr98.jpg (28914 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr99.jpg (40553 bytes)
Betty f. Zackrisson och Randolf Holmkvist, Stöverfors
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr100.jpg (31745 bytes)
Okänt hus och personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr101.jpg (41401 bytes)
Stående fr.v. Alma Stenberg f. Lindkvist, Varuträsk. Amalia Lindström f. Lindkvist. Jenny Lindkvist hustru till Artur Lindkvist Norra Bergfors. Sittande Ida Karlsson f. Lindkvist hustru till Konrad Karlson, Norra Bergfors (försäkringsinspektör)
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr102.jpg (29356 bytes)
Biskop Bengt Jonsson i Landskyrkan
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr103.jpg (46839 bytes)
Biskop Bengt Jonsson i Landskyrkan
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr104.jpg (54047 bytes)
Biskop Bengt Jonsson i Landskyrkan
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr105.jpg (54916 bytes)
Okänd samling
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr106.jpg (40759 bytes)
5:e från vänster sittande är Ann-Sofi Viklund,Varuträsk. 4:e från höger längst upp bör vara Harald Holmgren,Varuträsk.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr107.jpg (51422 bytes)
Randolf Holmkvist 3:e från höger, hustru Betty 2:a från höger.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr108.jpg (53364 bytes)
förmodligen en konfirmandgrupp. Kan det vara sockenstugan i bakgrunden?
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr109.jpg (33316 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr110.jpg (37009 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr111.jpg (52723 bytes)
Mats, Anders och Elisabeth Lindkvist, Myckle. Midsommar 1941.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr112.jpg (43582 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr113.jpg (57571 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr114.jpg (62016 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr115.jpg (57448 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr116.jpg (37192 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr117.jpg (38302 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr118.jpg (53040 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr119.jpg (49845 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr120.jpg (53543 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr121.jpg (46711 bytes)
Axel Marklund, Frängsberg
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr122.jpg (51918 bytes)
Missionsmöte i Frängsberg 1929. Lkal: logen hos J.A.Södermark.stående fr.hö.Betty Zackrisson, Frans Viklund,Greta Södermark, Janne Södermark,Elsa Lindkvist, Syna Andersson,Sven Lundkvist, Amandus Södermark,Tekla Södermark,sittande:Svea Viklund,Edit Persson,Almy Viklund, Elsa Södermark.
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr123.jpg (40193 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum
nr124.jpg (69124 bytes)
Okända personer
Fotograf:Okänd/Skellefteå Museum

Åter till startsidan

Åter till Portalen


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!